Lukkerz kursbyrå KONSULTATION – UTBILDNING – RÅDGIVNING I SEXOLOGI

Jack Lukkerz – socionom, fil licentiat i socialt arbete, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS) - lukkerz.se

 

Presentation

  • Jag har arbetat med sexuell hälsa, sexualupplysning och sexologisk rådgivning sedan mitten av 1990-talet.

  • Jag har en socionomexamen med erfarenhet från socialt arbete inom områden som missbruksvård, ungdomsarbete, lösningsfokuserad korttidsterapi och hälsofrämjande och hiv-förebyggande arbete. Jag har även en masterexamen i sexologi.

  • Jag har arbetat med sexologisk rådgivning, t.ex. via internet.

  • Idag föreläser, utbildar och handleder jag personal inom frågeområden som sexualitet, mellanmänskliga relationer och professionellt förhållningssätt till andras sexualitet.

  • Jag har en tvåårig forskarutbildning i bagaget med en licentiatexamen i socialt arbete och har 2014 lagt fram en licentiatavhandling, där jag studerar attityder till och erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning hos personal inom gymnasiesärskola och vuxenhabilitering.

 

 

 

Telefon: 0768-54 11 37 - E-post: jack@lukkerz.se © 2014