Lukkerz kursbyrå KONSULTATION – UTBILDNING – RÅDGIVNING I SEXOLOGI

Jack Lukkerz – socionom, fil licentiat i socialt arbete, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS) - lukkerz.se

 

Utbildning

Jag föreläser och håller längre utbildningar på olika teman inom området sexologi och sexualitet.

 

Längre utbildningar innehåller såväl teoretiska perspektiv som metoddiskussioner och inslag av konsultationer i enskilda ärenden.

Jag är öppen för att diskutera just dina behov och skräddarsyr specialutbildningar av olika längd, liksom föreläsningar eller talaruppdrag inom det sexologiska området.

 

Följande är förslag på ämnen jag föreläser om:

 

 • Sexualitet och funktionsnedsättningar (intellektuella, fysiska)

 • Ungdomar och sexualitet

 • Sexualundervisning

 • Sexualitet och missbruk av droger och alkohol

 • Sexualitet – vad är det?

 • Professionellt förhållningssätt och sexualitet

 • Sexualitet ur ett samhälls- och kulturellt perspektiv

 • Sexualitet och normer

 • Sexologi – vad är det?

 • Sexologisk rådgivning på internet och via telefon

 • Etik i sexologisk forskning

 • Sexualitet i socialt arbete

 

 

 

Telefon: 0768-54 11 37 - E-post: jack@lukkerz.se © 2014