Jack Lukkerz
Jack Lukkerz
+46 768-54 11 37 • jack@lukkerz.se
 

Jack Lukkerz

Socionom, sexolog

+46 768-54 11 37  |  jack@lukkerz.se

Socionom, fil licentiat i socialt arbete, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS).

Socionom, fil licentiat i socialt arbete, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS).

Arbetar du med människor och har stött på frågor runt sexualitet, relationer eller sexuell problematik? Jag har lång erfarenhet av att stödja yrkesverksamma inom skola och socialtjänst – såväl som hälso- och sjukvård samt omsorg. Jag erbjuder sexologisk expertis i form av:

• Utbildning               • Konsultation
• Handledning           • Skribenttjänster


Kompetensområden inom sexologi

funktionsnedsättningar | migration | ungdomar, unga vuxna, vuxna | missbruk och social utsatthet

 

Hur kan jag stödja dig?

  De flesta uppdrag börjar med ett samtal. Låt oss därför diskutera just dina behov. Jag skräddarsyr specialutbildningar av olika längd, liksom föreläsningar eller talaruppdrag inom det sexologiska området. Längre utbildningar innehåller såväl teoretiska perspektiv som metoddiskussioner och inslag av konsultationer i enskilda ärenden. Jag kan också på löpande basis handleda eller tillhandahålla rådgivning för personal, samt skriva rapporter, faktagranska texter eller handleda rapportskribenter.

  Ämnesförslag baserade på teman i föreläsningar

  • Sexualitet och funktionsnedsättningar (intellektuella, fysiska)
  • Ungdomar och sexualitet
  • Sex- och samlevnadsundervisning
  • Sexualitet och rusmedelsanvändning
  • Sexualitet – vad är det?
  • Professionellt förhållningssätt och sexualitet
  • Sexualitet ur ett samhälls- och kulturellt perspektiv
  • Sexualitet och normer
  • Sexologi – vad är det?
  • Sexologisk rådgivning på internet och via telefon
  • Etik i sexologiskt arbete
  • Sexualitet i socialt arbete
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR
  Jack har i sina föreläsningar en god balans mellan samtal om värderingar och konkreta tips på hur man på ett bra sätt kan hantera situationer som uppstår i vardagen. Jag kan varmt rekommendera honom.
  — Louise Ardoris, utbildningsansvarig på Attendo NimbusAkademin
  mint-background.png

  Om mig

  Människors syn på sexualitet och relationer i ett samhälle säger en hel del om de normer som råder, normer som påverkar våra förutsättningar att leva ett gott liv. Jag har alltid varit nyfiken på människor, våra bevekelsegrunder, drivkrafter och synsätt. Att vilja förstå varför vi människor tänker och gör som vi gör är en stark drivkraft för mig. Min uppväxt i det konservativa Polen, flykten till Sverige och livet som bög har gett mig perspektiv på världen och en öppenhet inför att det alltid finns flera synsätt.

  Idag arbetar jag med att stötta yrkesverksamma i sin professionalitet. Den röda tråden genom mitt arbete är att med fokus på sexualitet och relationer stärka det professionella förhållningssättet gentemot de människor den yrkesverksamma möter. Skrivandet är ett viktigt verktyg i mitt arbete. Exempelvis har jag på uppdrag av RFSU ansvarat för en antologi med titeln Inkludera sexualitet! och har skrivit en Onanipraktika. Jag har även utvecklat ett kunskaps- och metodstöd för Länsstyrelsen Skåne, skrivit rapporter och väglett andra i att ta fram rapporter.

  Redan i mitten av 90-talet började jag arbeta med sexuell hälsa och sexualupplysning. Senare utbildade jag mig till socionom och arbetade inom det sociala arbetet med missbruksvård i Tyskland. Därefter arbetade jag i Sverige med lösningsfokuserad korttidsterapi innan jag började ägna mig åt den sexuella hälsan på heltid, i form av hälsofrämjande och hiv-förebyggande arbete. 

  Mitt intresse för sexologi tog mig vidare in i akademin och 2010 tog jag en master i sexologi med en uppsats om sexuellt kontaktskapande i nöjesetablissemangsmiljön. Jag fortsatte med en 2-årig forskarutbildning vid nuvarande Malmö Universitet och lade 2014 fram en licentiatavhandling.  I den studerar jag attityder till och erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning hos personal inom gymnasiesärskola och vuxenhabilitering. Sedan dess återkommer jag ofta till akademin, bland annat genom att handleda studentuppsatser på B- och C-nivå.  

  Se hela mitt CV på LinkedIn.

  Jack är engagerad, kompetent och noggrann och har mer än goda kunskaper om sexualitet och sexuell hälsa, lite som en uppslagsbok. Han är en varm person som känns trygg och som är lätt att ha att göra med.
  — Camilla Ivarsson, Projektledare/sexolog, Verksamheten Sexuell hälsa, Malmö Stad. Uppdraget var handledning av rapport om sexuell hälsa och unga migranter
   
  ruslan-bardash-349171.jpg

  Uppdragsgivare i urval

  Stockholms Läns Landsting | Kristianstad kommun | Skolverket | RFSL | Högskolan Väst | Socialförvaltningen Stockholms Stad | Landstinget Gävleborg | Attendo Nimbusakademin, Lund | Veberöds församling – Anhörigcenter Lund | Jämtlands Läns Landsting Folkhälsocentrum | Barn- och ungdomshabiliteringen, Malmö | Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv, Norge | RFSU | Ålands Fredsinstitut

   

  Kontakt

  Jag ser framemot att höra från dig. Det går bra att ringa eller mejla mig direkt. Alternativt om du fyller i formuläret nedan så tar jag kontakt med dig.

  +46 768-54 11 37
  jack@lukkerz.se

   

  Fyll i formuläret

   
   
  Vi anlitade Jack Lukkerz för handledning av personal inom vår LSS-omsorg. Han fyllde på med erfarenheter, kunskap och forskning, vände på perspektiv för att nå fördjupning. Jag tror också att hans ödmjukhet, öppenhet och nyfikenhet lockade många att komma till tals som annars kanske skulle vara tysta.
  — Maria Lindgren, samordnare sexuell hälsa och Tobaksfri duo Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen
  pink-background.png